Projektplanen for den nye hal i Vig er godkendt

Opførslen af den ny Vig Hal er rykket et skridt nærmere, efter at byggeudvalget i Odsherred Kommune 1. juli 2014 har godkendt projektplanen, som skal danne rammen for byggeriet. Det rådgivende arkitektfirma White arkitekter står i spidsen for den ny hal, der forventes at kunne tages i brug i foråret 2016.

På et borgermøde den 19. september sidste år blev skitseoplægget til en ny idrætshal med svømmehal præsenteret for et fyldt forsamlingshus i Vig. Bag oplægget stod White arkitekter, der tidligere på året vandt konkurrencen om at stå i spidsen for genopbygningen af hallen, som nedbrændte ved en storbrand i august 2012. På mødet havde de fremmødte mulighed for at komme med ønsker og forlag til den ny hal, ligesom også foreninger har haft mulighed for at indsende deres input.

”Som resultat af borgermødet sidste år har vi indarbejdet de forslag og ønsker, der blev fremsat af borgerne og foreninger, der var til stede. Dette har været vigtigt for vores endelig projektforslag, da det netop er dem, som skal bruge hallen, når den står færdig” udtaler Lars Rath, som er sagsarkitekt hos White arkitekter.

Oprindeligt var den ny hal tiltænkt som en opvisningshal med tilskuerpladser. Nu er det blevet besluttet, at hallen i stedet skal fungere som multihal, således at den kan benyttes af flere forskellige udøvere og til flere forskellige sportsaktiviteter. Derfor er der også blevet forberedt, at der kan monteres to hæve/sænke-vægge, så hallen kan deles i tre, hvorved flere kan benytte hallen til forskellige aktiviteter samtidig.
Efter den reviderede tidsplan er der første spadestik i december i år, og derefter forventes hallen at blive indviet i foråret 2016. Der er afsat 55,5 mio. kr. til projektet.

”Opgaven i fagentreprise er netop blevet udbudt af Odsherred Kommune, og vi opfordrer i den forbindelse alle interesserede entreprenører til at søge prækvalifikation til udførelsen af opgaven” udtaler Lars Rath fra White arkitekter.

For mere information:
Lars Rath, sagsarkitekt hos White arkitekter, tlf. nr. 20514605