Presse

Rejsegilde på sidste fase af psykiatribyggeriet i Aabenraa

10 juni, 2014

Tirsdag d. 10. juni kl. 14 er der rejsegilde på anden del af psykiatribyggeriet i Aabenraa. Projektet har baggrund i Region Syddanmarks Psykiatriplan, som skal samle den nye psykiatriske afdeling i Aabenraa med to eksisterende afdelinger i Sønderjylland. White arkitekter er totalrådgiver og arkitekt på projektet.

Byggeriet ”Nyt Psykiatrisk Sygehus” i Aabenraa har været undervejs siden oktober 2012, og kommer til at rumme ældre-, voksen-, børne- og ungdomspsykiatri, når det står færdigt. Den nye afdeling vil blandt andet bestå af 111 døgnpladser samt ambulante funktioner for både ældre, unge og børn.

”Denne anden del af byggeriet, som vi afholder rejsegilde for, består af opførelsen af nye psykiatriske døgnfunktioner og ambulatorier, som er i nær sammenhæng med det somatiske sygehus. Vi ser frem mod det videre arbejde med byggeriet og mod en fremadrettet god byggeproces” udtaler Peter Houd, som er projektleder på projektet.

Brugerinddragelsen har været et essentielt element i projekteringen
I planlægnings- og projekteringsfasen af Nyt Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa er der blevet gennemført et omfattende brugersamarbejde med forskellige, involverede faggrupper, patienter og pårørende, Psykiatriens Arbejdsmiljøspecialist samt repræsentanter fra psykiatrien på OUH, Vejle og Esbjerg.

”Gennem vores brugerinddragelse har vi forsøgt at samle de forskellige brugergruppers ønsker og krav til designet. Dette har vi gjort for at sikre et entydigt og indbyrdes samlet afstemt grundlag for det videre projekteringsarbejde” udtaler Peter Houd.
Aabenraa Psykiatri forventes at stå færdigt primo 2015.

For mere information:
Peter Houd, projektleder hos White arkitekter, tlf.: 21 78 95 10

Ved: Signe Find Larsen

Udgivet: 10 juni, 2014

Læs alt

White arkitekter flytter og skaber nyt kreativt værksted

5 maj, 2014

White er en tegnestue forankret i det skandinaviske med et globalt udsyn. Lige nu står tegnestuen over for en metal og fysisk forflytning, der bunder i en ambitiøs dyrkelse af det, som tegnestuen kendetegner som ’det helt særlige’.

”Hos White ønsker vi ikke længere at se os selv som et kontor, som så mange andre men mere som et værksted, hvor arkitekten arbejder mere fysisk med faget i dets mange skalaer. Det gør vi for at komme tæt på det, som vi ser som det vigtigste i skabelsen af unik arkitektur – det ’stof’ som steder er gjort af. Hos White er det vigtigt for os at være kontekstuelle arkitekter med særligt fokus på bæredygtighed. Med det mener vi, at steder interesserer os” understreger Morten Vedelsbøl og fortsætter ”Snarere end bevidstløst at pålægge en stil og strategi på forskellige steder og klimaer søger vi konstant det unikke i det stedslige som udgangspunktet for en bæredygtig, arkitektonisk idé – det, som vi i vores daglige arbejde kalder dyrkelsen af ’det helt særlige’”.

Arbejdet med skærpede metoder, der baserer sig på dybdegående analyser af de forhold, der omgiver arkitekturen vil definere Whites fremadrettede virke og kræve optimerede fysiske rammer. En led i denne udvikling vil være Whites flytning af afdelingen i København til deres nye værksted i Njalsgade primo maj 2014. Afdelingen bliver fremover Whites hovedkontor.

Hos White føler man sig hjemme i det Nordiske og tryg ved tanken om at være bannerfører i et løft af arven fra fortidens Nordiske arkitekturbølge udgjort af verdensprofiler såsom Jørn Utzon, Gunnar Asplund, Alvor Aalto m. fl.

”Vi er nu verdens 13. største tegnestue, og vi føler et vist ansvar for at vise verden den ’Nordiske’ vej i mængden og bringe dens tilgang til arkitektur og design ind i en ny tidsalder” udtaler Morten Vedelsbøl, kreativ chef hos White.

“ Vores tilgang kan beskrives som en fortælling om nordisk arkitektur. Vi søger målrettet at bygge videre på vores stolte, nordiske designtradition og skabe præcise, følsomme, arkitektoniske værker. Som nordiske arkitekter finder vi, at tiden nu er inde til at skabe et nyt kapitel i Nordisk arkitektur, hvilket i kraft af sin gode æstetik og egenart kan måle sig med standarden af de største arkitekturnationer i verden“ fortsætter Morten Vedelsbøl.

For mere information:
Frans Andersen, adm. direktør i White arkitekter, tlf. nr. + 45 55 70 10 10
Morten Vedelsbøl, kreativ chef i White arkitekter, tlf. nr. +45 31 10 16 05

Ved: Signe Find Larsen

Udgivet: 5 maj, 2014

Læs alt

Nykøbing F. Sygehus skal renoveres

5 november, 2013

Moderniseringen af Nykøbing F. Sygehus er nu så langt, at der er valgt totalrådgiver. White Arkitekter har vundet konkurrencen om at ombygge sygehuset fra 1950’erne til et moderne akutsygehus. Med deres store erfaring inden for sygehusprojekter ved de, at der skal være stort fokus på patienterne, personalet og de pårørendes velvære.

– Jeg glæder mig over, at moderniseringen af Nykøbing F. Sygehus nu kan gå i gang, efter den plan, der er lagt. Med White Arkitekter får vi en kompetent rådgiver, der har stor erfaring med sygehusbyggeri, siger sygehusdirektør Arne Cyron.

Nykøbing F. Sygehus skal ifølge Region Sjællands sygehusplan være et af fire akutsygehuse i regionen. Det har resulteret i en plan om at modernisere sygehuset for 228 millioner kroner, primært i form af nybyggeri. Sygehusbyggeriet blev ikke tilgodeset ved uddelingen af statens kvalitetsfondsmidler, men Regionsrådet har besluttet at sætte gang i moderniseringen for regionens egne penge. Der skal blandt andet opføres en ny sengebygning og skabes bedre forhold for patienter og personale i det eksisterende sygehus.

White skal sammen med White AB og landskabsarkitekt Arkplan ApS, ingeniørfirmaerne Lyngkilde A/S og WSP UK samt konsulent Jeanet Lemche fungere som totalrådgiver. Og skabe det optimale design ud fra de økonomiske rammer.

– Når vi skal finde frem til, hvad denne byggeproces skal munde ud i, er det meget vigtigt at have fokus på funktionalitet og form med udgangspunkt i stedet og de eksisterende rammer. Det er helt essentielt, siger Anders Danø fra White Arkitekter.

– Derfor er det vigtigt at inddrage brugergruppen i opstartsfasen, så vi kan tage hensyn til medarbejdernes arbejdsgang og patienternes velvære i byggeprocessen og i sygehusets endelige udformning. Vores erfaring med byggeprocesser inden for sundhedssektoren er vigtig i forbindelse med at have fokus på de interne processer, der bliver påvirket af til- og ombygningerne, siger Anders Danø.

Designprocessen af det nye sygehus starter i år. Selve byggeriet forventes i gang i 2015 og afsluttet i 2016.

Kontaktoplysninger for pressen:

Sygehusdirektør Arne Cyron, Nykøbing F. Sygehus, 29 21 88 77
Anders Danø, Sundhedschef, White, tlf. 33 32 44 91

Ved: Signe Find Larsen

Udgivet: 5 november, 2013

Læs alt

White vinder den internationale arkitektkonkurrence ”FAR ROC” i New York

23 oktober, 2013

Et år efter orkanen Sandy ramte New York, er WHITE arkitekter sammen med sine partnere Arup og Gensler blevet kåret som vindere af arkitektkonkurrencen for en bæredygtig byudvikling af bydelen Rockaway i Queens, der blev hårdt ramt af orkanen.

Arkitektkonkurrencen, FAR ROC ”For a Resilient Rockaway” har som målsætning at transformere et område på 32 hektar til en ny og bæredygtig bydel for området Arverne i The Rockaways.

Small Means and Great Ends, New York (1991x1130)

Whites forslag, som har titlen ”Small Means and Great Ends” synliggører udviklingen af en ny bystruktur, som administrerer vand på en smart måde. Løsningen baseres på en række indgreb med forskellige funktioner, som i en samhørighed er designet til at kunne modstå ekstreme vejrforhold. Det omfattende forslag inkluderer alle funktioner i bydelen herunder boliger, offentlige institutioner, erhverv, parker med mere, som udgør et attraktivt og bæredygtigt samfund.

Nøgleordene i konkurrencen har været ”resilience”, som betyder modstandskraft. Tusindvis af indbyggerne i Arverne mistede deres hjem under orkanen Sandy, men katastrofen har også tilført en stærk fællesskabsfølelse i samfundet. Derfor var essensen i Whites forslag at sikre beboerens engagement ved at give dem nye redskaber til at handle og agere ud fra for derved at tilføre de bedste forudsætninger for området.
New York kan samtidig anvende ideen i forslaget til andre bydele, der ligger kystnært, så de også kan forberedes til at modstå storme og klimaforandringer i fremtiden.

Der blev i alt indsendt 117 forslag fra 20 forskellige lande til konkurrencen. Annonceringen af vinderen fandt sted i New York d. 24. oktober til et inviteret publikum, der bl.a. inkluderede alle konkurrencens finalister.

Small Means and Great Ends, New York (2636x1200)

”At vinde denne internationale arkitektkonkurrence betyder utrolig meget for os. Vores forslag kan medvirke til at designe nye bydele, der kan modstå de klimaforandringer, som hele verden står overfor” udtaler Erik Lindahl fra White

For mere information:
Erik Lindahl, White arkitekter, tlf. nr. 24631040

Small Means and Great Ends, New York (1990x1130)

For pressebilleder

Ved: Ann Nilsson

Udgivet: 23 oktober, 2013

Læs alt

Hospice Sjælland udvides

26 september, 2013

Mandag d. 30. september er der rejsegilde for Hospice Sjællands nye udvidelse. Den eksisterende bygning fra 2005 skal udvides med 4 ekstra sengepladser med dertilhørende servicearealer. White arkitekter er totalrådgiver på projektet.

Hospice Sjælland blev tegnet og projekteret tilbage i 2004/05 og indviet i juni 2006, hvor det var det sjette hospice, som blev opført i Danmark. Byggeriet blev på daværende tidspunkt opført med 12 boliger samt tilhørende fællesfaciliteter, servicearealer og kontorer. Med den nye udvidelse får Hospice Sjælland nu 16 boliger samt yderligere servicearealer. I forbindelse med udvidelsen var det vigtigt at skabe en visuel arkitektonisk sammenhæng med det eksisterende byggeri:

”Under designprocessen var det meget vigtigt, at den nye udvidelse blev designet således, at den ikke skilte sig ud i forhold til det originale byggeri. Vi tog derfor udgangspunkt i mørke Swisspearl plader og gule bloksten – ligesom det originale byggeri ” udtaler sagsarkitekt Lars Rath, som også var med til at designe det oprindelige Hospice Sjælland.

Der etableres også de samme ovenlys i det brede gangareal, der bliver udført som en saddeltagsløsning som det eksisterende ovenlys.
Udvidelsen med de fire boliger kobler sig nænsomt på det eksisterende byggeri i den nordøstlige ende.

”En af de store udfordringer i processen var at få plads til udvidelsen. Selve grunden, hvor Hospice Sjælland ligger, er trekantet, hvilket den originale bygning er designet ud fra. Vi fik dog dispensation fra kommunen, hvilket har været afgørende for, at denne udvidelse kunne finde sted. ” udtaler Lars Rath.

Koblingen til det eksisterende byggeri er etableret via en mindre opholdszone, som skyder sig ud i terræn og optager forskydningen af den nye udvidelse mod nord. For at bryde den forholdsvis lange facade bliver glasgangen mellem boliger og servicearealer trukket ind i bygningen. Gennem dette opnås der en arkitektonisk skyggefuld og flot effekt. Spidsen mod nordøst indrettes til cykelparkering og redskaber til gartner.
De fire nye boliger indrettes på samme måde som de eksisterende boliger, hvilket betyder, at de har deres eget bad/toilet, stue, sengeplads samt udgang til terrassen. Udsigten til kulturlandskabet vil således også være det samme som de eksisterende boliger, der ligger på den nordvestlige side.

For at udnytte bygningsmassen optimalt indrettes der et anretterkøkken for de pårørende midt i bygningen med ovenlys, der samtidig kombinerer ophold og legeområde for børn.

For mere information:
Lars Rath, sagsarkitekt i White arkitekter, tlf. nr. 20514605

Ved: Signe Find Larsen

Udgivet: 26 september, 2013

Læs alt

Officiel indvielse af den bevaringsværdige bebyggelse Nybrogård

10 september, 2013

Torsdag d. 12. september er der officiel indvielse på det nyrenoverede Nybrogård, hvor White arkitekter har stået for renoveringen. Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst vil være til stede ved indvielsen.

Nybrogård, som er et botilbud for 24 beboere med psykosociale handicap/sindslidelser, er blevet renoveret af White arkitekter. Bygningerne er bevaringsværdige i klasse 4, og White har derfor haft fokus på at forene de arkitektoniske kvaliteter med nutidens standarder for bokvalitet. Nybrogård ligger i et fredet og naturskønt område ved Bagsværd Sø, hvorfor White har forsøgt at skabe tidsvarende boliger, som passer til de smukke omgivelser.

 (1920x1200)
Hovedbygningen

Udbygning og modernisering af Nybrogårds hoved- og sidebygning

Nybrogård består af en hovedbygning, som primært rummer fælles- og servicearealer og en sidebygning. Sidebygningen rummede tidligere 33 små værelser til beboerne samt fælles badeværelser på gangen. Med ønsket om at forbedre forholdene for beboerne har White arkitekter etableret selvstændige almene boliger med eget bad og toilet samt et lille køkken. Både hovedbygningen og sidebygningen er er blevet gennemgribende renoveret, samtidig med at bygningerne er blevet energirenoveret og bragt op til BR08, lavenergiklasse 2, så de lever op til nutidens krav for nybyggeri.

”Rent byggeteknisk har det været en udfordring at få opgraderet bygningerne i forhold til de seneste krav i bygningsreglementet, især i hovedbygningen, som er en bygning af ældre dato og som er blevet opført ad flere omgange og med forskellige konstruktionsprincipper” udtaler Peter Houd, som har været projektleder på projektet.

 (1920x1200)
Sidebygningen

Energimæssige forbedringer

I hovedbygningen er der hovedsagligt blevet renoveret indvendigt, men der er dog blevet etableret nye lavenergivinduer i forbindelse med en istandsættelse af bygningens facade. Et initiativ som ikke blot vil medføre en lavere varmeregning, men også øge komforten i boligerne. ”Nybrogård er et godt eksempel på at det faktisk kan lade sig gøre at bruge de energimæssige tiltag til samtidig at opgradere og forbedre bygningens arkitektur og sammenhæng med omgivelserne.” udtaler sagsarkitekt Thomas Jørgensen.

For mere information:

Peter Houd, projektleder ved White arkitekter, tlf. nr. 21789510

Ved: Signe Find Larsen

Udgivet: 10 september, 2013

Læs alt

Forslag om tunnel mellem Landskrona og København er under udvikling

9 september, 2013

Landskrona kommune er sammen med White arkitekter i gang med at udvikle et byfornyelsesforslag som b.la. Inkluderer en tunnel mellem Landskrona og København.

Afdelingen for byplanlægning i Landskrona kommune er i samarbejde med White i gang med at udarbejde en plan, som samlet har fået navnet ”Vision 2063”. Dette byudviklingsprojekt har forskellige elementer – eksempelvis et nyt stort boligområde langs kysten i syd og små kunstige øer ud fra kysten. ”Ideen med disse kunstige øer er at bygge byen omkring vandet og skabe mere rekreative muligheder” siger arkitekt Niels de Bruin fra White, som forestår projektet sammen med Åsa Bjerndell.

Vision 2063, Landskrona (1920x1200)

Derudover indeholder Vision 2063 også et forslag om at designe en tunnel, som går mellem Landskrona og København. Dette skal, sammen med de andre tiltag, være med til at skabe en større bykultur i Landskrona.

Forslaget er ikke blevet vedtaget endnu, men ifølge Per Fredrik Von Platen, som er byplanlægningschef i Landskrona kommune vil forslaget indgå i den kommende kommunale plan i Landskrona. Konkrete politiske beslutninger omkring ”Vision 2063” vil blive taget i 2014.

For mere information:
Åsa Bjerndell, arkitekt, White
Niels de Bruin, landskapsarkitekt, White

Ved: Signe Find Larsen

Udgivet: 9 september, 2013

Læs alt

Gungehusskolen til – og ombygget efter sammenlægning med Sønderkærskolen

2 september, 2013

Fredag d. 30. august var der officiel indvielse på den til – og ombyggede Gungehusskolen i Hvidovre, med bl.a. nye personalefaciliteter

Borgmester i Hvidovre Kommune, Helle Adelborg deltog i den officielle indvielse.

Med indførslen af den nye skolestruktur i Hvidovre Kommune blev det besluttet, at Gungehusskolen skulle lægges sammen med Sønderkærskolen. White arkitekter har som rådgiver stået bag den indledende designproces og forestået bygherre-rådgivning. Gennem designprocessen er der skabt en løsning som forbedrer skolens logistik og sikrer en samhørighed mellem personalegrupperne i forbindelse med sammenlægningen af skolerne.
”Under en skolesammenlægning laver man en form for revision, og derigennem forsøger man at skabe en skole, som indeholder de funktionaliteter, der er vigtige for den konkrete skole” udtaler Erik Lindahl, markedschef hos arkitektfirmaet White.

Nye faciliteter til både elever og lærere
Som en del af byggeriet er der etableret nye personalefaciliteter, der inkluderer et læreværelse til 90 ansatte, som er indrettet med køkken- og serveringsforhold samt cafémiljø, pauseafdeling og stillerum. Derudover er der etableret udvendige, overdækkede altangange. Skolens administration er også blevet indrettet med et nyt kontormiljø, der indeholder 5 kontorer og birum. Alle disse faciliteter er samlet i en nybygget 1. sals løsning på 600 m2. Ud over personalefaciliteterne er der også blevet opført nye klasselokaler, ombygget faglokaler og generelt istandsat.

For mere information:
Erik Lindahl, markedschef hos arkitektfirmaet White, tlf. nr. +45 24631040

Ved: Signe Find Larsen

Udgivet: 2 september, 2013

Læs alt

White modtager RIBA East Award for “The Royal Pavilion. Southend-on-Sea”

16 juli, 2013

White er tirsdag d. 16. juli inviteret til London til officiel åbning af “The Royal Pavilion. Southend-on-Sea”. Projektet har høstet flere priser, bl.a. den internationale arkitektpris RIBA East Award, og arkitekterne fra White får håndtryk af His Royal Highness of Duke of Kent til indvielsen.

White får RIBA East Award af the Royal Institute of British Architects

“The Royal Pavilion. Southend-on-Sea” har fået en RIBA East Award. RIBA East Award uddeles hvert år af the Royal Institute of British Architects, og er en internationalt anerkendt arkitektpris. I år tilfaldt RIBA East Award arkitektfirmaet White for deres unikke bygning ved Themsen.

I begrundelsen for tildelingen af RIBA East Award blev der sagt: “While strikingly modern, the new building is essentially a pavilion in the tradition of Victorian pier architecture. Its folded, faceted form is determined partly by the steel structure required to spread the building’s load evenly over the pier’s 100 year old cast iron piles.”

Store ambitioner bag den prisvindende bygning, fortæller arkitekten bag

”Vi har formet The Royal Pavilion. Southend-on-Sea med store ambitioner. Formen er dynamisk og skulpturel, og dets ydre er valgt for at kunne klare det aggressive, salte miljø i Themsens udløb. Vi har været fokuseret på at skabe et krystalklart udtryk”, siger arkitekt Fredrik Pettersson fra White arkitekter, der har været projektleder igennem forløbet og tager til England for at være med til den officielle åbning.

”I formgivningen tager vi udgangspunkt i oplevelsen af at være tæt på vandet, havet og naturen. Bygningens dynamiske form viger af for vinden som bølger på havet. Det bølgeformede tag skaber samtidigt en karakteristisk silhuet, der er genkendelig fra stranden.”

”Materialerne til facaden er udvalgt, så de kan holde til det hårde miljø der er ved stranden. Når man kommer tæt på bygningen, oplever man de forskellige materialer i deres fulde tekstur. Hvad enten det gælder glasfiber, træ, glas eller aluminium.”

”Gennem bygningens vinduer præsenteres den imponerende udsigt til kysten og havet. Den rumlige dynamik indvendig er derfor lige så slående som det udvendige landskab og naturen”, siger Fredrik Pettersson.

Ved: Signe Find Larsen

Udgivet: 16 juli, 2013

Læs alt

Renovering af alment boligbyggeri i Greve skaber tryghed og stopper hærværk

5 juni, 2013

Trist almen boligbebyggelse med kriminalitet og hærværk i Greve har undergået en totalrenovering. Officielt åbning: Lørdag d. 8. juni 2013.

Efter længere tids renovering står det almene byggeri, Askerødsbebyggelsen endeligt færdig i Greve. Resultatet er et trygt og rekreativt boligmiljø, der har skabt optimale muligheder for et mere åbent fysisk miljø. Før renoveringen af Askerødsbebyggelsen gik i gang, trængte boligerne mildest talt til noget af en ansigtsløftning. Udefra kunne man se at facaderne var triste at se på, og at værn omkring tagterrasser var nedslidte. Tagterrasserne var mange steder utætte, og inden døre var både badeværelser og installationer forældede.

 (1920x1200)

Inddragelse af beboerne en af nøglerne til succes

Ifølge Erik Weitemeyer, Arkitekt og partner hos WHITE, var der flere udfordringer end de rent arkitektoniske. “Det er altid vigtigt at beboerne bliver inddraget i processen på et så tidligt tidspunkt som muligt, når man igangsætter sådanne projekter. Man skal huske på at selv om beboerne ikke selv direkte ejer deres boliger, så er det jo deres hjem, og der kan være stor utryghed forbundet med sådanne totalrenoveringer”, siger Erik Weitemeyer. Allerede i starten af processen blev der skabt tre fokusgrupper, der hver bestod af 6-8 beboere samt en arkitekt og landskabsarkitekt. Det gjorde at der blev lyttet til beboernes ønsker. Der blev undervejs udarbejdet nyhedsaviser og de involverede beboere har efterfølgende udtrykt stor tilfredshed med forløbet og den inddragende proces.

 (1920x1200)

Arkitekturen har gjort Askerødbegyggelsen tryg

Det var et vigtigt mål at skabe mere tryghed da udearealerne blev renoveret. Derfor er der blevet mere belysning, beplantningen er ændret og flere steder er der skabt hele nye pladser, f.eks. er der lavet en nedsænket multiscene, der nu kan benyttes til fællesarrangementer.

Den officielle åbning på Askerødbegyggelsen finder sted lørdag d. 8. juni, kl. 13.00.

For yderligere information konktakt Erik Weitemeyer. Arkitekt og partner.
kd.et1506203302ihw@r1506203302eyeme1506203302tiew.1506203302kire1506203302 Tlf.: +45 88326640

Ved: Signe Find Larsen

Udgivet: 5 juni, 2013

Læs alt