Nytænkende Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa indviet

White arkitekter overdrager 20.000 m2 sygehus til Region Syddanmark.
Primo september 2015 iværksættes indflytninger i det nye psykiatriske sygehus i Aabenraa, der med dets 111 sengepladser samt personale og patienter fra flere lokaliteter i området får helt nye faciliteter i hvad, der anses som værende landets mest innovative psykiatri-byggeri nogensinde.

Byggeriets placering og fysiske sammenhæng med det oprindelige Aabenraa Sygehus sikrer den synergi som Regionen ønskede. Den fælles indgang og byggeriets rige arkitektur skal medvirke til at af stigmatisere det psykiatriske område.

”Snarere end at tegne et byggeri, der lukker sig om sig selv ud fra en indadvendt holdning til det at være psykisk syg har vi nytænkt psykiatrien ind i en mere åben, udadvendt og helende arkitektur, hvor naturen og landskabet kommer helt tæt på personalet og patienterne. ” udtaler Morten Vedelsbøl, kreativ direktør i White arkitekter.

Den største udfordring i den indledende arkitektkonkurrence var at indplacere de 20.000 m2 på den kupperede grund, der falder hele 11 m over diagonalen. White og DEVE arkitekters særlige tilgang til arkitekturen viste sig at være et afgørende vinderparameter:

”Vi insisterer altid på grundige analyser af stedet, funktionen og klientens ønsker inden vi tegner for at sikre så meget plads til innovationen som muligt. Grundens svære betingelser viste sig problematiske i begyndelsen, men det lykkedes os at vende det til vores fordel og iscenesætte hele byggeriet omkring en ’kavalkade’ af blik og overgange til det grønne landskab ned igennem det, der sidenhen blev til et meget bevæget byggeri”, fortsætter Morten Vedelsbøl.

Byggeriets karakteristiske, vifteformede struktur udnytter det kuperede terræn i flere lag og spreder sig i takt med niveauforskellene. De enkelte behandlingsafsnit har udsigt over de smukke, grønne omgivelser og udearealerne mellem bygningerne er udformet som frodige gårdhaver, der indgår aktivt i behandlingsforløbene.

White arkitekter A/S har gennemført opgaven i totalrådgivning efter en vundet projektkonkurrence. De øvrige firmaer i rådgiverteamet omfatter DEVE arkitekter ApS, Wessberg A/S, ARKPLAN og Ingeniørgruppen Varde.

web_aabenraa03.jpg