Nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa samler og styrker patientbehandlingen

Regionsrådet i Region Syddanmark godkendte mandag d. 24. oktober byggeprogrammet for det nye psykiatriske sygehus i Aabenraa. Formålet med projektet er at etablere en moderne psykiatrisk funktion ved at samle de voksenpsykiatriske behandlingstilbud fra Augustenborg og Haderslev og børne- og ungdomspsykiatrien fra Augustenborg samt børne – og ungdomspsykiatriske senge fra Kolding i Aabenraa. Dertil er målsætningen at styrke forholdet imellem de somatiske og psykiatriske funktioner. Projektet skal tage udgangspunkt i brugernes visioner og værdier, lyder baggrunden.

Det nye 20.000 kvadratmeter store psykiatriske sygehus med en anlægssum på 480 mio. kr., som arkitektfirmaet White Arkitekter er totalrådgiver på, er placeret i sammenhæng med det oprindelige Aabenraa Sygehus. Dermed integrerer man de psykiatriske og somatiske funktioner og opnår en synergieffekt til glæde for patienter, pårørende og personale.

Aabenraa Psykiatrisk Sygehus (1920x1200)

”Den fysiske sammenhæng mellem det oprindelige Aabenraa Sygehus og det nye psykiatriske sygehus vil medføre en række synergieffekter til glæde for brugerne. Helt konkret etablerer vi et fælles indgangsparti med fælles reception og et auditorium i psykiatribygningen, der skal anvendes som samlingspunkt for både somatisk og psykiatrisk sygehus,” udtaler projektleder Jette Sandberg fra White Arkitekter. Arkitektfirmaet forklarer, at der bag strategien om nærhed imellem de somatiske og psykiatriske funktioner ligger et stærkt ønske hos Regionen om at afstigmatisere det psykiatriske område.

Udover White udgøres selve rådgiverteamet også af en række underrådgivere, der med hver deres eksper-tiser har bidraget til projektet. DEVE APS har med deres særlige kompetence indenfor formgivning været tilknyttet opgaven som designspecialister; White AB samt ARKPLAN har påtaget sig rollen som landskabsarkitekter, der har sikret, at bygningen falder naturligt ind i det omgivende landskab; og til sidst har Wessberg A/S bidraget med ingeniør rådgivning, hvor fokus har været på anvendelse af miljørigtige materialer og reduktion af energi og ressourcer.

I harmoni med brugernes visioner
Byggeprogram og tegninger til det nye psykiatrisk sygehus er skabt i tæt dialog med brugerne, og krav og ønsker for den bedst mulige patientbehandling indarbejdes i den videre planlægning af projektet.

Det nye sygehus skal placeres i et meget kuperet terræn, hvor niveauforskellene giver mulighed for at skabe spændende rum og udsigt over det omgivende landskab – til glæde for brugerne.

Derudover er sygehuset skabt med fokus på ’psykiatri i bevægelse’ via etablering af aktivitetsmuligheder i og uden for sengeafsnittene samt med etableringen af motionsarealer, da det har en helbredende effekt for patienterne.

Aabenraa Psykiatrisk Sygehus (2239x1200)

Aktiviteter og oplevelser
”Byggeriet skaber rammerne for et patientforløb, hvor de fysiske rammer giver mulighed for opfyldelse af forskellige behov og grader af privathed i forhold til sygdomsstadier, og samtidig skal der være nem adgang til aktiviteter og oplevelser i større fællesskaber,” forklarer Jette Sandberg og fortsætter: ”Desuden er det vigtigt, at den nye bygning bliver en god arbejdsplads for personalets daglige arbejde sammen med patienter og pårørende. Det er netop det, vi vil skabe med det nye byggeri.”

White har overordnet gjort brug af bæredygtig projektering. Formålet hermed er både at sikre bygningens økologiske, totaløkonomiske og sociale værdi – og derigennem skabe et helstøbt bæredygtigt projekt. Derved spiller miljøet også en væsentlig rolle for projektet, hvilket giver sig til kende ved et lavt energiforbrug samt inkorporering af solceller.

Det samlede byggeri kommer til at stå færdigt i 2014, og et ambulatorium til Børne- og Ungdomspsykiatrien forventes allerede klar i efteråret 2013.