Nykøbing F. Sygehus skal renoveres

White har som totalrådgiver vundet komkurrencen om modernisering af Nykøbing F. Sygehus, der skal ombygges til et moderne akutsygehus.

Nykøbing F. Sygehus skal ifølge Region Sjællands sygehusplan være et af fire akutsygehuse i regionen. Det har resulteret i en plan om at modernisere sygehuset for 228 millioner kroner, primært i form af nybyggeri.

White arkitekter A/S, der er totalrådgiver på opgaven, har White arkitekter AB, landskabsarkitekt Arkplan ApS, ingeniørfirmaerne Lyngkilde A/S og WSP UK samt konsulent Jeanet Lemche med som underrådgivere.

– Når vi skal finde frem til, hvad denne byggeproces skal munde ud i, er det meget vigtigt at have fokus på funktionalitet og form med udgangspunkt i stedet og de eksisterende rammer. Det er helt essentielt, siger Anders Danø, sundhedschef i White.

– Derfor er det vigtigt at inddrage brugergruppen i opstartsfasen, så vi kan tage hensyn til medarbejdernes arbejdsgang og patienternes velvære i byggeprocessen og i sygehusets endelige udformning. Vores erfaring med byggeprocesser inden for sundhedssektoren er vigtig i forbindelse med at have fokus på de interne processer, der bliver påvirket af til- og ombygningerne, siger Anders Danø.

Designprocessen af det nye sygehus starter i år. Selve byggeriet forventes i gang i 2015 og afsluttet i 2016.

For yderligere information kontakt:

Sygehusdirektør Arne Cyron, Nykøbing F. Sygehus, 29 21 88 77
Anders Danø, sundhedschef i White, tlf. 33 32 44 91

eksisterende_forhold.jpg