Ny fælles akutmodtagelse på Holbæk Sygehus indviet

Holbæk Sygehus indviede fredag deres nye fælles akutmodtagelse FAM, som har været under opførelse siden august 2010. Akutmodtagelsen vil sikre, at der tages hånd om patienterne, så de hurtigt og kvalificeret kan blive modtaget, vurderet, undersøgt og behandlet.

Det var Region Sjælland, der i forlængelse af deres sygehusplan igangsatte projektet om etableringen af en ny fælles akutmodtagelse. Formålet var at skabe de bedst mulige rammer for modtagelsen af patienter og hjælpe dem hurtigst muligt igennem deres sygdomsforløb.

White Arkitekter, der har været totalrådgivere på projektet, fremhæver at der er et par særlige kendetegn ved den nye fælles akutmodtagelse. For det første har man etableret et sengeafsnit i forbindelse med den nye akutmodtagelse. Dette giver patienterne mulighed for kort at kunne indlægges på selve akutmodtagelsen uden at skulle skiftes til andre afdelinger. Dernæst er der etableret et røntgenrum, hvilket betyder at patienter, der skal have taget røntgenbillede, ikke behøver at flyttes til en anden afdeling. De to nye tiltag i form af sengeafsnit og røntgenrum er med til at samle funktionerne i akutmodtagelsen, således at patienterne kan behandles hurtigt og effektivt uden unødig flytning.

Strukturen i den nye akutmodtagelse er kendetegnet ved placeringen af en kommandocentral for personalet i midten af akutmodtaget, hvilket fungerer som et omdrejningspunkt, hvorfra sygeplejersker og læger har overblik over afdelingen. Kommandocentralens centrale placering er ligeledes med til at strukturerer hele afdelingens funktion, hvilket bl.a. er med til at mindske de fysiske afstande, som sygeplejersken skal gå fra arbejdsstation til sygeseng.

Anders Danø, der er sundhedschef hos White Arkitekter udtaler i den forbindelse: ” Vi arbejder løbende med at skabe harmoni mellem arkitekturen og de kliniske behandlingsforløb, således at både patienten, personalet og de pårørende, tilbydes optimale rammer og betingelser i deres givne situation”

Den nye bygning har et areal på 2500 m2, er på 3 etager og indeholder mange nye stuer til hospitalets patienter og gæster. Det har gennem hele forløbet været planen for White, at dette projekt skal gøre en tur på hospitalet til en bedre oplevelse med et velfungerende behandlingsforløb. Projektet har i alt kostet 36 millioner kroner.

holb_k.jpg