NærHeden i København – White er med til at udvikle en ny bæredygtig bydel

White er udvalgt til at gå videre med at udvikle området omkring Hedehusene Station til en helt ny bydel, som skal blive et forbillede for fremtidens bæredygtige byer.

Det er Realdania By og Høje Taastrup Kommune, der står bag byplansprojektet NærHeden i Hedehusene, hvor byen, naturen og landskabet skal planlægges som en helhed med plads til 4.200 boliger og 10.000 indbyggere.

Ud af de 11 arkitektkontorer, der blev indbudt til opgaven, er der nu valgt 3 teams, der skal arbejde videre med deres forslag. Whites forslag er udarbejdet af kontorerne i Øresundsregionen med deres samlede kompetencer indenfor byplanlægning, arkitektur, landskab og social bæredygtig og i samarbejde med et antal virksomheder, samt eksperter med spidskompetencer indenfor økonomi, teknik og kultur.

Vores forslag NærHeden – ”The Smartening City” handler om at overvinde konventioner om hvad livet i forstæderne er og hvordan fremtiden kan være repræsenteret i et innovativt perspektiv siger Niels de Bruin, Landskabsarkitekt på White i Malmø.

– Hvilken karakter vil livet i NærHeden have om 50 år? Svaret på dette spørgsmål vil guide vores fremtidige arbejde med byplansvisionen, hvor vigtige komponenter er at designe bæredygtige systemer, der spiller sammen med naturen, at skabe nye boligformer og allerede i en tidlig fase inddrage beboerne i processen, siger Niels de Bruin.

Teamet består af White, Niras, Transsolar og Stocholm Resilience Centre, MIC Mobility in Chain, Evidens, N55 samt Leif Edvinsson, Klaus Sieger, Ted Lindquist och Jan Servi.

Idéarbejdet for de tre udvalgte teams blev indledt den 16. januar ved et dialogmøde, med indlæg fra fremtidsforsker Liselotte Lyngsø.

NærHeden - Hedehusene  (2113x1200)

Læs mere om NærHeden.