MANA – Ny hovedindgang

På Nykøbing Falster Sygehus – det kommende MANA, har man fået en ny, lys og velkommende hovedindgang.

Mana - ny hovedindgang (1920x1200)

Den nye hovedindgang har til formål, at supplere og udvide den eksisterende vestibule med informations- og caféområde samt ventezone. Her bliver patienter og pårørende budt velkommen med lyse og åbne omgivelser. Huset er udformet som tre ellipser, der ligger forskudt i hinanden med et samlet areal på ca. 350m² Selve basen ligger svævende over terræn omkranset af en træterrasse. Vinduerne er fra gulv til loft og giver derved et let og translucent udsende med et vue på 240º fra det åbne rum. Under det store tagudhæng i nord, er selve indgangspartiet placeret med mulighed for kiss and ride og mod syd er der mulighed for at slappe af på en hyggelig træbelagt terrasse.

Mana - ny hovedindgang (1920x1200)

Den nye hovedindgang er første del af Nykøbing Falsters Syghus’ udvikling frem mod det moderne akutsygehus, MANA. Samtidig med opførelsen af hovedindgangen, er der blevet ombygget og renoveret nye kontorlokaler til henholdsvis Kirurgisk og Ortopædkirugisk afdeling. Begge afdelinger har fået nyindrettede lyse kontor- og mødefaciliteter, der er indrettet i det nedlagte centralkøkken på 4.sal. Lokalerne er indrettet med glasvægge ud til en fælles gang, hvorved man udnytter dagslyset optimalt og sikrer at lokalerne fremstår lyse og venlige. White har ligeledes tegnet det nye sengeafsnit, der efter planerne skal stå klart i 2017.

MANA - nyindrettede kontorfaciliteter (1920x1200)

Som en del af det samlede projekt har White arbejdet med at få Nykøbing F. Sygehus præ-certificeret indenfor DGNB, sygehuset bliver dermed det første i Danmark til at opnå en præ-certificering, der sikrer, at nybyggeriet er bæredygtigt og har høj kvalitet inden for blandt andet miljø og økonomi.

“Præ-certificeringen viser, at Nykøbing F. Sygehus laver et fremtidsvenligt byggeri, der fremadrettet tager højde for blandt andet driftsomkostninger og miljøet. Vi lægger ikke kun vægt på en enkelt ting i vurderingen, men på helheden i byggeriet, siger Lene Fjelrad Christfort, der er DGNB auditor på byggeriet og projektleder hos White.”

Hun peger på, at en certificering gør det synligt for omverdenen, at byggeriet er bæredygtigt og lever op til nogle ambitiøse kriterier.

Den nye hovedindgang på Nykøbing Falster Sygehus blev indviet tirsdag den 26. maj.

Mana - ny hovedindgang (970x1200)

mana00.jpg