Laboratoriebygning til center for Biosustainability, DTU

Vi er blevet prækvalificeret til totalrådgivningsopgaven vedr. opførelse af ny laboratoriebygning til Center for Biosustainability på DTU.

Vi er udvalgt som totalrådgivere blandt 22 ansøgere med White AB – Wessberg – Norconsult og Thing & Brandt Landskab som underrådgivere.

Begrundelse for udvælgelsen er i følge udbyder meget overbevisende referencer.

Øvrige udvalgte teams udgør:
BIG – Bjarke Ingels Group med NNE Pharmaplan – Grontmij og SLA
C.F. Møller med EKJ Rådgivende Ingeniøerer
CUBO Arkitekter A/S med Lemming & Eriksson – Møller & Grøborg
Vilhelm Lauritzen arkitekter med Moe & Brødsgaard – GHB Landskabsarkitekter