Første spadestik på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium i Aabenraa

I dag tages det første spadestik på etape 1 af Nyt Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa

Etape 1 omfatter et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium, der placeres i forlængelse af det somatiske familiehus.

Ambulatoriet bygges tæt på det somatiske familiehus, for at øge mulighederne for samarbejde mellem somatik og psykiatri, med fokus på både fysiske og psykiske symptomer. Byggeriet omfatter endvidere dagfunktion og skole.

Første etape forventes at stå færdigt ved udgangen af 2013.

Her skal være bevægelse, liv, håb og glæde. Her kommer patienterne for alvor i centrum i Sønderjylland, ikke mindst geografisk. Og her tror vi på, at det bliver nemmere at rekruttere, sagde oversygeplejerske Sussanne Bissenbacher, Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding-Augustenborg.

Læs artikel på Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere om projektet

Læs artikel på Byens Ejendom

Læs artikel på Building Supply

aabenraa_w_4.jpg