Falkenborgskolen i Frederikssund

Vi har sammen med Wessberg vundet totalrådgiveropgaven i forbindelse med opførelse af en 2-etagers nybygning til mellemtrin og pædagogisk servicecenter på Falkenborgskolen i Frederikssund.

Den nye bygning indeholder 6 normalklasser samt faglokaler for natur- og teknik, hjemkundskab, sløjd og design til skolens mellemtrin, derudover vil bygningen også indeholde skolens pædagogiske servicecenter.

Ifølge tidsplanen opstartes forslagsfasen fra uge 4 frem til 1. april, hoved- og forprojekt frem til 1. juni – og byggeopstart er 1. august med en samlet udførelsestid på godt 1 år.

falkenborg.jpg