DR rammeaftaler

Vi er netop blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på begrænset EU-udbud af Teknisk rådgivning – Arkitektrådgivning vedr. delaftale 1 på Danmarks Radio

Delaftale 1 omfatter rådgivning i forbindelse med ombygningsopgaver af rent bygningsmæssig karakter til specialiserede ydelser i forbindelse med tekniske anlæg såsom ventilations- og klimateknik og lyd- og lysinstallationer i relation til medieproduktion, øst for Storebælt. Rammeaftalens varighed er som udgangspunkt 2 år, med option på forlængelse i 2×1 år.