Renovering af almene boliger for 25 mia. – Muligheder og best practice

Hvornår 26 Feb
kl. 9.00-13.00

Geografi: Endnu ikke fastsat

Konference i København om mulighederne i den almennyttige boligsektor, White deltager med indlæg af arkitekt Thomas Jørgensen, der på konferencen vil tale om kreativ og økonomisk facaderenovering. Thomas står bl.a. bag facaderenoveringen på Vildtbanegården i Ishøj, der har givet nyt liv til en grå og kedelig bebyggelse.
Den almennyttige boligsektor er i dag en af drivkræfterne bag dansk byggeri. Mens nybyggeriet af almene boliger falder nu en del fra et mege højt niveau, buldrer renoveringsakiviteten frem og her er der sikret store opgaver mange år fremover.
Renoveringsbehovet inden for den almene sektor er enormt og vurderes at beløbe sig til i alt 163 milliarder kr. over de næste 20 år. Regeringen har i 2011 frigivet et tocifret milliardbeløb til renoveringsformål, og i alt er der sikret finansiering til renoveringer i størrelsesorden 25 mia. kr. inden for den almene boligsektor.
Et stort antal renoveringsopgaver er i støbeskeen over alt i landet, primært dog i storbyerne København, Aarhus, Aalborg og Odense, hvor en stor del af indsatsen vil rette sig mod gennemgribende moderniseringer af hele beboelseskvarterer.

Konferencen stiller skarpt på best practice inden for de vigtigste renoveringsopgaver fra klimaskærmsrenovering til sammenlægning af lejligheder og kvartersanering Hør om de bedste måder at renovere boliger og hele kvarterer på med baggrund i konkrete projekter.
Konferencen henvender sig til:
Entreprenører, arkitekter, ingeniører, offentlige aktører, byplanlæggere og rådgivere, der er eller ønsker at involvere sig i renoveringen og opgraderingen af de almene boliger. Dertil vil investorer, ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer og evt. udviklere med interesser i og omkring de områder, hvor der planlægges alment boligbyggeri eller -renovation også med fordel kunne deltage.

Program for dagen:

09:00 Registrering og morgenkaffe
09:30 Velkomst
09:35 Største udfordringer ved renovering af alm. boliger og hvordan løser man dem

Hvordan gennemfører man et vellykket renoveringsprojeket. Største udfordringer og måden at løse dem på. Hvilke renoveringsopgaver er der typisk i en almenboligbegyggelse og hvordan tilretttelægges et…

10:00 Intelligent sammenlægning af lejligheder ved Caroline Beck, Projektleder , Nueva

For bl.a. at kunne tiltrække børnefamilier vælger mange boligselskaber at renovere boligerne og sammenlægge mindre lejligheder – især i den ældre boligmasse. Men det er ikke altid den bedste løsning.…

10:25 Kreativ og økonomisk facaderenovering ved Thomas Jørgensen, Arkitekt, White Arkitekter

Facaderenovering hører til de mest udbredte renoveringstiltag inden for det almene boligbyggeri og valget af metode, materialer og udformning hører til de vigtigste og mest vidtrækkende i…

10:50 Vellykket kvarterløft

Der er efterhånden flere eksempler på virkningsfulde, vellykede kvarterløft og statslige støttekroner at hente for dem, der binder an med opgaven. Flere områder er i den sidste tid blevet strøget fra…

11:15 Kaffe og networking
11:45 Energioptimering – få mest ud af pengene

Energirenovering har været i fokus i længere tid og udgør en betydelig del af de renoveringer, der har finder sted i forbindelse med alm. boliger. Kan det altid betale sig at energirenovere og…

12:10 Radon – den stille dræber ved Jesper Bruun Petersen, Projektleder, Niras

Nedsættelse af radonpåvirkning i almene boliger bliver den store opgave i de kommende år. Radon er en falilg luftart, der siver ind i bygninger fra jorden. Hvert år dør ca. 300 mennesker i Danmark af…

12:35 Utidssvarende lejlighed bliver til eftertragtet ungdomsbolig

Ca. en 3. del af den almene boligmase består af ældre, ofte små, boliger, som i dag kan være svære at “afsætte”. Disse boliger kan med fordel ombygges til eftertragtede ungdomsboliger. Hvordan skaber…

13:00 Afslutning
13:05 Frokost

Læs hele programmet her