Rejsegilde på Elkærparken

Hvornår 20 Sep

Geografi: Elkærparken i Tune

Fredag d. 20. september er der rejsegilde på renovering af Elkærparken

Det oprindelige renoveringsprojekt på Elkærparken bestod i at stoppe det værste energispild fra bygningerne, ved diverse enkeltstående løsninger, men White så muligheden for en helhedsløsning, som forbedrer boligerne og giver hele bebyggelsen et visuelt og socialt løft. White udarbejdede efter udført forundersøgelse et forslag, hvor hele klimaskærmen efterisoleres, hvorved alle boligerne vil opnå en bedre komfort. I stedet for at omfuge facaderne beklædes de med isolering og pudses. Dette giver helt nye muligheder for at udvide vinduesformater og for at bryde monotonien i de lange boligblokke, ved forskellige indfarvninger af pudsen. Desuden kan man ved farvevalget differentiere bebyggelsens fire boliggrupper fra hinanden, så identitetsfølelsen styrkes og det bliver lettere at finde rundt.

”Lappeløsningerne” er blevet til en totalløsning, som giver boligerne bedre termisk komfort, mere dagslys, lavere varmeudgifter samt et nyt, frisk udseende på bebyggelsen.