Præsentation af Vig Hallen

Hvornår 19 Sep
kl. 19.00

Geografi: Vig Forsamlingshus

Skitseoplægget til Vig Hallen skal præsenteres på et borgermøde torsdag den 19. september kl. 19.00 i Vig forsamlingshus.

På mødet får borgerne mulighed for at komme med input til skitsen, der efterfølgende bliver konkretiseret og viderebearbejdet i samråd med bygherrerådgiver og byggeudvalg.

vighallen01.jpg