Konference om byggeri af fremtidens plejebolig 2012

Hvornår 20 Nov
20.11.2012-21.11.2012

Konference om fremtidens plejeboliger og studietur til nybyggede plejecentre arrangeret af Nohr-Con

Der bliver flere ældre i det danske samfund i de kommende år – og det betyder også et stigende behov for plejeboliger.

Mange kommuner har allerede sat gang i byggeriet af plejeboliger. Men fremtidens plejebolig handler ikke kun om glasfacader, indretning, klimavenligt byggeri og en smuk udsigt – det handler også om det nære, om den udfordring det er at skabe hjemlighed i institutionen.

Hvordan kan vi bygge boliger, de ældre rent faktisk har lyst til at bo i – både nu og i fremtiden? Boliger som passer til de ældres behov, og hvor der samtidig er fokus på velfærdsteknologi, bæredygtighed og arbejdsmiljø? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller danske og udenlandske eksperter på årets plejeboligkonference.

Vi glæder os til at se dig til denne 4. årlige konference om plejeboligbyggeri, hvor vi varmer op med en studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland. Den 21. november er selve konferencedagen, hvor du kan få inspiration og bud på nye løsninger for fremtidens plejeboligbyggeri.

Læs mere om konferencen og studieturen her.

Bl.a. besøger vi Bistrupvang Plejecenter, tegnet af White arkitekter. Bistrupvang blev indviet i oktober.

Læs mere om projektet her.