Indvielse af Nybrogård

Hvornår 12 Sep
11.30-13.30

Geografi: Nybrogård i Lyngby

Torsdag d. 12. september er der indvielse på ombygning og renovering af Nybrogård.

På dagen vil borgmester Karin Søjberg Holst byde velkommen og der vil blive holdt taler af bl.a. udvalgsformand for Forebyggelses, Sundheds- og Handicapudvalget Susanne Palsig og leder af det psykosociale område Jonny Holme-Pedersen.

Nybrogård ligger i et naturskønt, fredet område lige ved bredden af Bagsværd sø. Bygningerne, som rummer et botilbud for sindslidende, er bevaringsværdige i klasse 4.

White arkitekters opgave har været at etablere tidssvarende boliger i de smukke omgivelser. Der blev som udgangspunkt lagt vægt på at forene bygningernes arkitektoniske kvaliteter med nutidens standarder for bokvalitet.

I sidebygningen er etableret 24 boliger efter loven om almene boliger, og i hovedbygningen to akutpladser og fire refugiepladser samt administration, café og træningskøkken.