Indvielse af Allerslev Skole

Hvornår 27 Jun

Geografi: Allerslev Skole, Lejre

Torsdag d. 27. juni er der indvielse af om- og udbygningen på Allerslev Skole

Om- og udbygningen omfatter bl.a. en udvidelse af indskolingens kapacitet. Der er opført en tilbygning med 6 nye klasselokalermed tilhørende fællesareal, der giver plads for gruppearbejdspladser og opholdsmuligheder. Fællesarealet ligger i forlængelse af det eksisterende skoletorv. SFO’en er blevet integreret i indskolingen med et nyt SFO-basisområde, med incheck og køkken, hvor børn og voksne kan samles ved åbning og lukning af SFO’en.

I forbindelse med ombygningen er der skabt en sammenhængende stribe af værksteder i indskolingens nordside. Værkstederne ligger ideelt med henblik på at styrke de kreative udfoldelsesmuligheder i SFO-tiden. Derudover er de eksisterende fællesarealer blevet ombygget med mindre opholdsnicher og -zoner, administration og personalerum er flyttet til nye lokaler og udearealerne i forbindelse med SFO og indskoling er blevet renoveret og fornyet.

allerslev07.jpg