Bæredygtighed i byplanlægning

Hvornår 16 Jan
14.30-17.00

Geografi: White arkitekter i Næstved

White arkitekter A/S inviterer til et miniseminar om bæredygtighed i byplanlægningen. Eftermiddagen vil give inspiration til hvordan bæredygtighed kan integreres i planarbejdet. Arrangementet er særligt tilrettelagt for kommunale planlæggere, men andre interesserede er også velkomne.

Program for dagen:

14.30 – Ankomst og kaffe
14.45 – Introduktion v/ Charlotte Falstrup, White arkitekter
15.00 – Redskaber til den bæredygtige by – hvad kan kommunerne gøre? Miljøministeriet har undersøgt kommunernes arbejde med bæredygtige lokalplaner og fundet en række gode kommunale eksempler. v/ Mikkel Suell Henriques, Miljøminsteriet
15.40 – Introduktion til DGNB-systemet for byplanlægning. En dansk certificeringsordning for bæredygtige bydele er under udvikling i regi af Green Building Council Denmark. v/ Charlotte Falstrup, White arkitekter
16.00 – Pause
16.15 – Certificering af bæredygtige bydele med DGNB. Erfaringer med DGNB-certificering af bæredygtige bydele. Præcertificering af Carlsberg Byen inddrages som eksempel. v/Charlotte Falstrup, White
17.00 – White serverer en forfriskning for de der har lyst

Tildmeding senest fredag d. 10. januar til *protected email*
Arrangementet er gratis.

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret. Ved manglende afbud opkræves et no-show gebyr på 300 kr.

Gode bymiljøer skaber sammenhænge og er trygge og funktionelle. Det er miljøer, der kan rumme mangfoldighed, og hvor byens liv og udformning understøtter hinanden. Vi arbejder for en integreret byplanlægning i et nært samarbejde mellem kommuner, interessenter og andre, der vil medvirke til at udvikle byen.